Archive for August, 2009

A2O architcten,Genk,2008,2012

Posted in Uncategorized with tags , , , , on August 13, 2009 by archifacts

(dutch only)

Een nieuwe school voor Regina Mundi en de renovatie en uitbreiding van de kunstschool.
Het ontwerp voor de nieuwbouw op de scholencampus te Genk is één van de pilootprojecten in het DBFM verhaal van de Vlaamse Regering. In 2005 besliste deze akkoord te gaan met het concept van alternatieve financiering (DBFM) waarbij gestreefd wordt naar een investeringsvolume van circa 1 miljard. Het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur bepaalt de kernelementen van dit investeringsprogramma.
Via de wetgeving overheidsopdrachten gaat de Vlaamse overheid op zoek naar private partners om een aparte vennootschap te vormen. Deze vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten. Voor elk bouwproject zal een afzonderlijke aanbesteding worden opgestart.
Deze vennootschap zal de schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan de inrichtende machten gedurende 30 jaar en zal instaan voor het onderhoud en erover waken dat aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan.

GENK-SCHOLEN

Advertisements

REX (ny) & Bas Smets architects, Kortrijk, 2009

Posted in Being build, Proposal on August 10, 2009 by archifacts

NEW YORK, August 4 — REX and Principal in Charge Joshua Prince-Ramus have been named the winner of the BibLLLiotheek competition to build a “Library of the Future” for the city of Kortrijk, Belgium. REX partnered with landscape architects Bureau Bas Smets in entering the competition, which included both a building and master plan.

In making its decision, the BibLLLiotheek jury noted that the REX design was “the most inspiring model,” and praised “the originality of the design approach compared to other design teams.”

The city of Kortrijk sought to create a library that would combine the functions of a traditional central library with a Life-Long Learning Center and bring in the city’s Music Center as an equal partner. The new combination was named the “LLLibrary.”

READ THE FULL ARTICLE

Source: Archidose

BIBBLLLIOTHEEK1

Second proposal : TV urbain architectencollectief + Béal & blanckaert architectes assoiés

 Bibbliotheek-kortrijk2