Archive for the Uncategorized Category

A2O architcten,Genk,2008,2012

Posted in Uncategorized with tags , , , , on August 13, 2009 by archifacts

(dutch only)

Een nieuwe school voor Regina Mundi en de renovatie en uitbreiding van de kunstschool.
Het ontwerp voor de nieuwbouw op de scholencampus te Genk is één van de pilootprojecten in het DBFM verhaal van de Vlaamse Regering. In 2005 besliste deze akkoord te gaan met het concept van alternatieve financiering (DBFM) waarbij gestreefd wordt naar een investeringsvolume van circa 1 miljard. Het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur bepaalt de kernelementen van dit investeringsprogramma.
Via de wetgeving overheidsopdrachten gaat de Vlaamse overheid op zoek naar private partners om een aparte vennootschap te vormen. Deze vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten. Voor elk bouwproject zal een afzonderlijke aanbesteding worden opgestart.
Deze vennootschap zal de schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan de inrichtende machten gedurende 30 jaar en zal instaan voor het onderhoud en erover waken dat aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan.

GENK-SCHOLEN

Advertisements

Toyo ito forum, ghent, 2004

Posted in unbuild, Uncategorized with tags , , , , on September 26, 2008 by archifacts

(dutch only)

Het project van Toyo Ito en Andrea Branzi vertolkt helemaal de Gentse ambitie om een publieke ruimte te creëeren als een landschap waarin iedereen zich kan thuis voelen, de vraag naar een continue verstrengeling van publieke en semi-publieke ruimtes wordt volledig waargemaakt bij dit ontwerp.
De interferentie, de verstrengeling tussen repetitieruimtes, technische studio’s, atelierruimtes voor experiment en laboratoria en de ruimtes voor het grote publiek is vernuftig en vloeiend opgebouwd. Hier wordt de publieke betrokkenheid en de artistieke exploratie gestimuleerd. Zowel de spektakelzaal als de omliggende zones zijn verrassende ruimtes waarvan de vormgeving als het ware een ode aan klank, beweging en beeld zijn geworden.
Het project oogt futuristisch en doet tegelijk denken aan de eerste vormen van bewoning van de mensheid, de grot…. de Gentse Professor-Architect Lampens formuleerde goede architectuur ooit als “ouder dan oud, en nieuwer dan nieuw…”

For more information click here