Archive for 2008

A2O architcten,Genk,2008,2012

Posted in Uncategorized with tags , , , , on August 13, 2009 by archifacts

(dutch only)

Een nieuwe school voor Regina Mundi en de renovatie en uitbreiding van de kunstschool.
Het ontwerp voor de nieuwbouw op de scholencampus te Genk is één van de pilootprojecten in het DBFM verhaal van de Vlaamse Regering. In 2005 besliste deze akkoord te gaan met het concept van alternatieve financiering (DBFM) waarbij gestreefd wordt naar een investeringsvolume van circa 1 miljard. Het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur bepaalt de kernelementen van dit investeringsprogramma.
Via de wetgeving overheidsopdrachten gaat de Vlaamse overheid op zoek naar private partners om een aparte vennootschap te vormen. Deze vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten. Voor elk bouwproject zal een afzonderlijke aanbesteding worden opgestart.
Deze vennootschap zal de schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan de inrichtende machten gedurende 30 jaar en zal instaan voor het onderhoud en erover waken dat aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan.

GENK-SCHOLEN

Advertisements

Abscis ontwerpgroep, Heverlee, 2008

Posted in Proposal with tags , , , on November 28, 2008 by archifacts

New texaco servicestation Heverlee (Belgium)

texaco_heverlee11texaco_heverlee21

source: ABSCIS ARCHITECTEN
images: Animated Motion Studios

Stéphane Beel & Xaveer De Geyter, Leuven, 2008

Posted in Under construction with tags , , , , , on October 14, 2008 by archifacts

(dutch only)

(2.10.2008) Tweewaters wordt de naam van het nieuwe stadsdeel in het centrum van Leuven, gelegen tussen de Vaartkom en de Dijle.

Vandaag wordt de omgeving gekenmerkt door enorme fabrieksgebouwen, maar daarin komt verandering. De Belgische projectontwikkelaar Ertzberg bouwt op een oppervlakte van 11 hectare de stadswijk van de toekomst die ruimte zal bieden aan 5.000 wonenden en werkenden. Hiermee is “Tweewaters” – dat ontworpen wordt door architecten Stéphane Beel en Xaveer De Geyter – de grootste en meest ambitieuze centrumstedelijke ontwikkeling van België.

Er komen 1.200 nieuwe wooneenheden in een brede waaier aan woonvormen, het bestaande industriële patrimonium (o.a. de Silo’s, Molens van Orshoven) krijgt een herbestemming.

Het gebied Tweewaters wordt volledig autovrij en er blijft ongeveer 70 % van de ruimte onbebouwd. Dit uitzonderlijke cijfer is haalbaar door lagere gebouwen af te wisselen met een aantal torens. De herontwikkeling van de Vaartkom biedt de ideale kans om de Dijle opnieuw in beeld te brengen en de groene oevers te laten aansluiten bij het nieuwe park. Landschapsarchitect Desvigne werkt aan een ecologisch verantwoord ontwerp.

Bedoeling is 82% minder energie te verbruiken dan de Belgische wettelijke norm voorschrijft. Er zal 100% gebruik gemaakt worden van groene stroom en groene verwarming door lokale energieproductie met het stadsverwarmingsnet. Dat betekent een jaarlijkse reductie van 9.240 ton CO². Hierdoor wordt de eerste CO²-negatieve stadswijk gecreëerd. Er komen sociale voorzieningen zoals een intranet voor de wijk en de buurt met gezinsondersteunende dienstverlening.

 

source: architectenkrant

For More informatie about this project visit the tweewaterswebsite