Archive for Being build

A2O architcten,Genk,2008,2012

Posted in Uncategorized with tags , , , , on August 13, 2009 by archifacts

(dutch only)

Een nieuwe school voor Regina Mundi en de renovatie en uitbreiding van de kunstschool.
Het ontwerp voor de nieuwbouw op de scholencampus te Genk is één van de pilootprojecten in het DBFM verhaal van de Vlaamse Regering. In 2005 besliste deze akkoord te gaan met het concept van alternatieve financiering (DBFM) waarbij gestreefd wordt naar een investeringsvolume van circa 1 miljard. Het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur bepaalt de kernelementen van dit investeringsprogramma.
Via de wetgeving overheidsopdrachten gaat de Vlaamse overheid op zoek naar private partners om een aparte vennootschap te vormen. Deze vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten. Voor elk bouwproject zal een afzonderlijke aanbesteding worden opgestart.
Deze vennootschap zal de schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan de inrichtende machten gedurende 30 jaar en zal instaan voor het onderhoud en erover waken dat aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan.

GENK-SCHOLEN

Advertisements

Santiago Calatrava, Mons, 2007

Posted in Being build, Renovation, Under construction with tags , , , , , , on February 23, 2009 by archifacts

(dutch only)

Terwijl zijn volledig nieuwe station Luik-Guillemins bijna afgewerkt is, heeft Santiago Calatrava zijn definitieve plannen voor het nieuwe station van Bergen voorgesteld. In de plannen is een voetgangersbrug voorzien die het stadscentrum verbindt met een nieuwe commerciële zone aan de andere kant van het station.

In 2006 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuw station, de heraanleg van de omgeving en een verbinding tussen de stadsdelen aan weerszijden van het station. De Spaanse architect kwam als winnaar uit de bus. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken voor de bouw van het nieuwe station. De werken zullen zeven jaar in beslag nemen.

source: architectenkrant.be

station-mons4

Xaveer de geyter, brussel, 2006

Posted in Under construction with tags , , , , on September 26, 2008 by archifacts

xaveer de geyter architects (xdga) have won the competition for the reconstruction of the rogierplein in brussels. in the future a remarkable glass canopy will not only enhance the square, but will also be a beacon in the city, clearly visible from a distance.

the chaos that characterizes brussels and the rogierplein will be preserved. the square is a spot in which several currents meet, generating a crude and chaotic result. this clash creates a city dynamic that, in the best interest of the city, should be maintained. the intervention of xdga adds a significant quality and converts the place into a ‘hot spot’ in the brussels pentagon.

the proposal of the project mainly contains three enhancements. the strip alongside the small ‘ring’ around brussels will become a pedestrian zone, a promenade which will be partly covered by a glass canopy. with a diameter of 66 meters (approx. 216 feet) it will encompass all the events occurring in the square. its structure exists of ribs on which the glass is hung. the construction is symmetrical as only the base slants to connect with the existing subterranean column structure. the footing of the canopy will be accommodated with a patio which will serve as the entrance to the centre platform of the underground (subway).

source: www.DANDA.be

A interesting blog with further information about the past & the present of Place Rogier . click here