Archive for Renovation

A2O architcten,Genk,2008,2012

Posted in Uncategorized with tags , , , , on August 13, 2009 by archifacts

(dutch only)

Een nieuwe school voor Regina Mundi en de renovatie en uitbreiding van de kunstschool.
Het ontwerp voor de nieuwbouw op de scholencampus te Genk is één van de pilootprojecten in het DBFM verhaal van de Vlaamse Regering. In 2005 besliste deze akkoord te gaan met het concept van alternatieve financiering (DBFM) waarbij gestreefd wordt naar een investeringsvolume van circa 1 miljard. Het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur bepaalt de kernelementen van dit investeringsprogramma.
Via de wetgeving overheidsopdrachten gaat de Vlaamse overheid op zoek naar private partners om een aparte vennootschap te vormen. Deze vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten. Voor elk bouwproject zal een afzonderlijke aanbesteding worden opgestart.
Deze vennootschap zal de schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan de inrichtende machten gedurende 30 jaar en zal instaan voor het onderhoud en erover waken dat aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan.

GENK-SCHOLEN

Advertisements

Santiago Calatrava, Mons, 2007

Posted in Being build, Renovation, Under construction with tags , , , , , , on February 23, 2009 by archifacts

(dutch only)

Terwijl zijn volledig nieuwe station Luik-Guillemins bijna afgewerkt is, heeft Santiago Calatrava zijn definitieve plannen voor het nieuwe station van Bergen voorgesteld. In de plannen is een voetgangersbrug voorzien die het stadscentrum verbindt met een nieuwe commerciële zone aan de andere kant van het station.

In 2006 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuw station, de heraanleg van de omgeving en een verbinding tussen de stadsdelen aan weerszijden van het station. De Spaanse architect kwam als winnaar uit de bus. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken voor de bouw van het nieuwe station. De werken zullen zeven jaar in beslag nemen.

source: architectenkrant.be

station-mons4

Toyo ito pavilion, brugge, 2002

Posted in Renovation with tags , , , on September 25, 2008 by archifacts

The Japanese architect Toyo Ito conceived the pavilion for the cultural year ‘Bruges 2002′ as a symbol of the ephemere and the vulnerable. The result he came up with is a very light structure making use of water, light and metal, evoking lightness and transparency.
The pavilion was not meant as a big urbanistic gesture. It respected the sacred place, once the ground of Bruges’ first church.

The monument was originally intended to be a temporary construction. It turned out to be such a big success though, that the city council decided to make it permanent.

Five years after its construction – which cost 1 million euros- it is still standing, but it is in a really bad state and suffered from vandalism as well.

Today the controversial Toyo Ito pavilion in Bruges is officially protected, and will be resto- red in 2009 at a cost of €250,000.